coralls, turqueses, plata i coure

coralls-turqueses-plata-i-coure